Cijene, prodaja i plaćanje


Cijene prijevoza na području Grada Zagreba

Pojedinačne karte u dnevnom prometu:
(valjanost 90 minuta)
10,00 kn
Pojedinačne karte u dnevnom prometu
(valjanost 30 minuta)
4,00 kn
Pojedinačne karte u noćnom prometu: 15,00 kn

Karta za uspinjaču - jednosmjerna 4,00 kn

Cijena karte jednaka je bez obzira na to kupuje li se u vozilu ili na nekom od prodajnih mjesta.

Dnevna karta: 30,00 kn
Višednevne karte:                             
3 dana 70,00 kn
7 dana 150,00 kn
15 dana 200,00 kn
30 dana 400,00 kn

Izvanredna autobusna linija Mihaljevac - Sljeme - cijena karte u jednom smjeru je 11 kuna, odnosno 20 kuna za oba smjera. Za vožnju autobusom na izvanrednoj liniji ne vrijede pretplatne (izuzev umirovljeničkih), pojedinačne, dnevne i vrijednosne karte.
Karte se mogu kupiti kod vozača autobusa i vrijede samo za vožnju na toj liniji te se ne mogu koristiti za vožnju na ostalim redovnim linijama ZET-a i na uspinjači. 
Pravo na besplatan prijevoz izvanrednom linijom za Sljeme ostvaruju svi oni umirovljenici koji su izradili umirovljeničku pretplatnu kartu ZET-a, bez obzira imaju li aktivan pretplatni kupon ili ne.
Prilikom ulaska u autobus izvanredne linije Mihaljevac - Sljeme, umirovljenici će svoj status dokazati uz predočenje pretplatne karte vozaču, na kojoj je, nakon prislanjanja kartice na za to predviđeni uređaj, vidljiv status umirovljenika.

Mjesečni pretplatni kuponi

Vrsta kupona (profil korisnika) ZET ZET + HŽ
opći kupon 360,00 kn 609,00 kn
osnovnoškolski 90,00 kn 279,00 kn
srednjoškolski 100,00 kn 309,00 kn
studentski 100,00 kn 309,00 kn
socijalni 100,00 kn 309,00 kn
umirovljenički 100,00 kn 309,00 kn

Godišnji pretplatni kuponi

Vrsta kupona (profil korisnika) ZET ZET + HŽ
opći kupon 3.480,00 kn 6.708,00 kn
osnovnoškolski 870,00 kn 2.994,00 kn
srednjoškolski 960,00 kn 3.324,00 kn
studentski 960,00 kn 3.324,00 kn
umirovljenički 960,00 kn 3.324,00 kn

Opći godišnji pretplatni kupon može se platiti karticama poslovnih banaka u jednom ili na više obroka.
Za kupnju općeg godišnjeg kupona odobrava se popust na jednokratno gotovinsko plaćanje od 10% pa se cijena spušta na 3.132,00 kn.

Provjerite cijene karata koje se odnose na područja izvan Grada Zagreba!